Veeb 2.0 õppematerjal

Vastus Digitaalse õppevara neljandale ülesandele.

Koostasin Veeb 2.0 põhise õppematerjali Eesti Meremuusuemi Lennusadama esimese korruse põrandal asuva merekaardiga seoses. Õppematerjal aitab  ette valmistada  ning häälestada  teematiliseks muuseumitunniks eelkõige põhikooli õpilasi (4.-6. klass). Õppematerjali on võimalik kasutada õpetaja juhendamisel, osaliselt kindlasti ka iseseisvalt.

Õppematerjalile nö “kodu” otsimist alustasin Oppia keskkonnast, kuid peagi tundus, et selle võimalused on piiratud.  Et olen Google Site varasemalt katsetanud, siis jäid valikusse veel Weebly ning Wix. Kursusekaaslaste positiivne kogemus Wixiga tekitas ka minus huvi lähemalt uurida, millega tegu. Selgus, et keskkond on võimalusterohke ning kasutajasõbralik. Meeldis nii kujundus kui ka menüüde paigutus. Pealegi õnnestus erinevate ülesannete ja veebikeskkondade pookimine.

Interaktiivsete ülesannete koostamiseks kasutasin peamiselt H5Pd ja Wordwalli.  Viimase puhul juhtus nii, et olin kogemata mingeid ülesannete duubleid teinud ja kui need ära kustutasin ja uut ülesannet tahtsin tegema hakata, siis selgus, et olen tasuta ülesannete limiidi juba täitnud. Seetõttu jätkasin H5Pga. Lisaks kasutasin Padleti ja Scrumblr veebitahvlit – peamiselt koostöiseks õppimiseks. Otsisin pikalt vahendit, mis võimaldaks õppijal lugu jutustada (tekstiliselt/ visuaalselt/ heliliselt) ning seda jagada. Näen seda nii, et kohanimedele selgituslugude mõtlemine toimub klassiruumis väikerühmas. Vahendite valik ja loo esitlusviis oleks rühma otsustada.  Seetõttu jäi valik siin Padletile.

Minu loodud õppevara Merekaart – peidus maastik on leitav e-Koolikotis.

 

Täiendus (8. juuni 2018):

Üheks ülesandeks oli ka kaasõppijate loodud õppematerjalide hindamine HITSA kvaliteediraamistiku abil. See andis võimaluse läheneda juhendmaterjalile nö teisest otsast – hinnates. Valisin kaks õppematerjali – Heleni koostatud “Uurimuslik seiklus – meetodid ja vahendid”, mis on seotud RMK Sagadi Looduskooli samasisulise progammiga ning Catlyni “Rahvusvaheliste suhete teooriad”, mille eesmärgiks pakkuda vastaval kursusel osalevatele tudengitele tuge materjalide ja enesekontrollitestide abil.

Kuna tegemist oli veebilehtede põhiste õppematerjalidega, kasutasin hindamisel veebilehestiku hindamisraamistikku. Sobida võiks ka õpiobjekti hindamisraamistik, kuid selle kriteeriumid on mõnevõrra rangemad (nt esitatud on õpiobjekti läbimiseks kuluv aeg, hinnata tuleb sisu ja tegevuste vastavust planeeritud ajamahule).  Õpiobjekt peaks olema nö läbitestitud – ainult nii on võimalik ajafaktorit lisada. Catlyn oli oma materjali alapealkirjaks lisanud: “materjalid lugemiseks ja vaatamiseks, harjutused ja lisalugemine”, mistõttu uurisin ka materjalikogu kui üht digitaalse õppematerjali tüüpi. Leian, et antud õppematerjal on oluliselt rohkem kui repositoorium või materjalide kogu, kuna sisaldab ülesandeid ja harjutusi, samuti lisab interaktiivsust foorumivõimalus. Teisalt sai selline puhaste õppematerjalide tüüpide vahealale jääv materjal natuke vähem punkte.

Aga tulemused minu subjektiivse hinnangu põhjal siis sellised:

Heleni õppematerjal:

Catlyni õppematerjal: